مبلمان اداری کلاسیک : بهره وری پرسنل و سطح قرارداد در یک مجموعه به عوامل زیادی بستگی دارد. میز اداری کلاسیک و سلطنتی هم نیز می تواند از ارکان اصلی قراردادهای سطح یک باشد. دفاتر اداری بدون برنامه برای تجهیزات اداری فقط یک دفتر کار عادی محسوب میشوند. چون در عمل به نوع میهمان و مخاطب توجهی ندارند.

مبلمان اداری کلاسیک | میز مدیریتی سلطنتی | میز اداری کلاسیک | مبلمان اداری خاص

مبلمان اداری کلاسیک

مبلمان اداری مدرن | میز اداری مدرن | میز مدیریتی سلطنتی | مبز اداری خاص

نمونه ی دوم :

مبلمان اداری کلاسیک

مبلمان اداری لاکچری | مبلمان اداری خاص | میز مدیریتی سلطنتی

نمونه ی سوم :

مبلمان اداری کلاسیک

مبلمان اداری کلاسیک | میز مدیریتی سلطنتی | میز اداری خاص