میز مدرن خاص

میز مدرن خاص

برند سی رن محصول جدیدی را به نام میز مدرن خاص طراحی و تولید نموده هست.

این محصول را گروه سازندگان سی رن ساخته هست.

ویژگی میز مدرن خاص :

  • ابعاد میز مدرن خاص 260 سانتی متر هست.
  • این محصول وارداتی در 3 الی 4 مدل وجود دارد.

برای دریافت شرایط فروش اعتباری شماره تماس رسمی ارسال کنید

متریال محصول

این میز از متریال مناسب و باکیفیتی ساخته شده هست.

دریافت آفرهای فروش میز مدرن خاص