میز مدیریتی سلطنتی : که از اقلام تخصصی محصولات سی رن محسوب میشود. مبلمان اداری مدرن ، کلاسیک و سلطنتی در سی رن دارای طراحی های متنوع هستند. مجموعه ی سی رن بعنوان مرکز تخصصی ارائه مبلمان اداری کلاسیک و مدرن همواره سعی در ارائه مدل های خاص دارد.

میز مدیریتی سلطنتی | مبلمان اداری | میز اداری مدرن | میز کنفرانس کلاسیک

در ادامه :

میز مدیریتی سلطنتی

میز مدیریتی سلطنتی | میز اداری

مبلمان اداری سی رن