میز مدیریت کلاسیک DSC-960

میز مدیریت کلاسیک DSC-960 نتیجه ی هنر و خلاقیت طراحان برند سی رن و مهارت و تخصص سازندگان آن هست.

ویژگی میز مدیریت کلاسیک DSC-960:

  • هزینه ی این محصول با توجه به نوع و مقدار برنز، نوع چوب و کیفیت کاملا اقتصادی بشمار میاد.
  • این محصول با فناوری های رنگ پولیش و زیر پولیش ارائه میشه.
  • طرح برنز این میز خاص و در برخی موارد قابل تغییر هست.
مبلمان اداری سی رن